Kernpunten

Primair proces

Het primaire proces van uw organisatie wordt gezamenlijk met uw medewerkers overzichtelijk en grafisch in beeld gebracht. Daarbij bepalen we de interne rollen en de contactmomenten tussen uw medewerkers en uw cliënten. Zo wordt uw manier van werken visueel inzichtelijk.


Cliëntervaring

In samenspraak met uw medewerkers ontwikkelen wij een meetinstrument waarmee we de meningen, ervaringen en behoeften van uw medewerkers meten. Het meetinstrument stellen wij op met oog voor de lokale manier van werken. Hierdoor geeft Evolvr een valide beeld van uw organisatie.


Medewerkerservaring

In samenspraak met uw medewerkers ontwikkelen wij een meetinstrument waarmee we de meningen, ervaringen en behoeften van uw medewerkers meten. Het meetinstrument stellen wij op met oog voor de lokale manier van werken. Hierdoor geeft Evolvr een valide beeld van uw organisatie.


Real-time resultaten

De resultaten van Evolvr zijn real-time in te zien via een eigen online en interactief dashboard. Op basis van verschillende kenmerken en filters kunt u zelf de gewenste informatie opvragen. De regie over de data blijft daarmee in uw eigen handen.


Koppeling

Het dashboard met resultaten is eenvoudig te koppelen met gegevens uit andere bronnen, zoals (P)ROMs en PREMs. Voor gemeenten is het interessant om ook het totale zorggebruik en de gemeentelijke zorgkosten door te rekenen en deze informatie toe te voegen.


Concrete aanbevelingen

Inzicht in het primair proces, de beleving van uw cliënten en medewerkers in kaart en de resultaten helder opgeleverd in een eigen online platform. Hieruit volgen concrete aanbevelingen. Hierbij bieden wij u ook advies en ondersteuning.


test
test
test
test
test
test